האזור

הגידול השיטתי של אורז ביוון החל בשנות ה-50, כאשר לאורז היווני יש כיום נוכחות דינמית בשוק המקומי, כמו גם בשוק העולמי.
גידולו קשור לאזור ולאדמה בה הוא גודל שכן למגוון הביולוגי ולסביבה יש תפקיד חשוב בגידול האורז.
שדות האורז ממוקמים בעיקר באזורי חוף ובשפכי הנהרות של יוון.

במרכז יוון מגדלים את האורז באזורים שלאורך הנהרות אכלואוס וספרכאוס.
בצפון יוון שדות האורז הגדולים נמצאים בשפכי הנהרות לודיאס, אליאקמון וכמובן, אקסיוס.

לאורך נהר אקסיוס ובמחוז סלוניקי, החל גידול האורז באופן ניסיוני באזור חלסטרה בשנת 1949.
באזור זה מעובדים כיום יותר מ-16,500 הקטרים עם אורז, בעוד שייצורו מהווה 55% מכלל ייצור האורז היווני, ובכך תורם תרומה ראויה לציון הן לכלכלה המקומית והן לכלכלה הלאומית.

תהנה מכמה צילומי מזל"ט יפים מהאזור!
האיחוד האירופי תומך בקמפיינים המקדמים מוצרים חקלאיים באיכות גבוהה

במימון האיחוד האירופי. עם זאת, ההשקפות והדעות המובעות הן של המחבר/ים בלבד ואינן משקפות בהכרח את אלה של האיחוד האירופי או הסוכנות המנהלת של המחקר האירופאי (REA). לא האיחוד האירופי ולא הרשות המעניקה יכולים להיות אחראים להן.